Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositorio.ufba.br/handle/ri/3180
metadata.dc.type: Artigo de Periódico
Title: La inclusió digital i el context brasiler: una experiència en els dominis d'una universitat
Other Titles: Bid textos universitaris de biblioteconomia i documentació
Authors: Neves, Barbara Coelho
Gomes, Henriette Ferreira
metadata.dc.creator: Neves, Barbara Coelho
Gomes, Henriette Ferreira
Abstract: La recerca està classificada com un estudi de cas i intenta analitzar els aspectes de la inclusió digital a través dels usuaris del telecentre Tabuleiro Digital de la Faculdade de Educação de la Universidade Federal da Bahia (FACED/UFBA). L'objectiu de l'article és investigar el tipus d'inclusió digital proporcionada per aquest telecentre, sota la perspectiva de la bibliografia actual. Als objectius específics pertoca: contextualitzar la societat de la informació, considerar els aspectes de la inclusió digital, analitzar qüestions de la usabilitat del programari lliure i diagnosticar el perfil dels usuaris del telecentre. En la fase exploratòria s'havien utilitzat tècniques d'entrevistes estructurades amb usuaris i responsables del projecte, d'anàlisi i de tabulació de les dades obtingudes i d'informe de les observacions directes i inventari documental. No obstant això, la recerca va revelar que l'àmplia majoria dels entrevistats eren joves i adolescents, pertanyents a famílies d'ingressos baixos i que utilitzen el telecentre molt més amb finalitat d'entreteniment. A partir de l'anàlisi, també es va constatar que el tipus d'inclusió digital en aquest telecentre és induïda (tècnica).
URI: http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/3180
Issue Date: Dec-2008
Appears in Collections:Artigo Publicado em Periódico (ICI)
Artigo Publicado em Periódico (PPGCI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
coelh1.pdf132,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.